Zoeken

Door één of meerdere vakken in het onderstaande menu in te vullen, kunt u zoeken of een persoon in onze genealogie-database te vinden is.
Houd er rekening mee, dat de schrijfwijze van namen vaak in de loop der jaren verandert. Ook het geboorte- of sterfjaar kan in diverse documenten wel eens verschillen, zeker als u verder het verleden in duikt.
Wat we willen duidelijk maken is: hou een ruime marge aan bij het invullen van onderstaand formulier.
Bv.: U zoekt ene meneer of mevrouw Bakker, geboren in 1700. Het zou best kunnen, dat in 1700 de naam niet "Bakker", maar "Backer" was. Bovendien zou, afhankelijk van de informatie-bron, de geboortedatum wel eens een paar jaar kunnen verschillen. Zoek dan op bv. "bakker" "of" "backer", en kies bij het geboortejaar voor een marge van + of - 10 jaar.
U hoeft geen rekening te houden met hoofd- en kleine letters: de zoekfunctie is daar niet gevoelig voor.

Gebruik geen spaties in de tekstvakken (tenzij u zeker weet wat u doet...)! Vul dus bij de naam steeds één (deel van een) (achter-, voor- of bij-) naam per vak in...
Er moet altijd (een deel van) een naam ingevuld worden.

Met het keuze-vakje "incl./excl." kunt u kiezen, of ook de personen, waarvan het betreffende zoek-item onbekend is, bij de zoek-resultaten getoond moeten worden. Bv.: U zoekt alle personen met de naam "Gnodde", die geboren zijn in 1953. Type dan "gnodde" in het naamvak en 1953 in het geboorte/doopjaar-vak. Als u "excl." kiest, krijgt u alleen de "Gnodde's" te zien, waarvan het geboorte/doopjaar zeker 1953 is. Als u echter "incl." kiest, krijgt u ook alle "Gnodde's", waarvan het geboortejaar niet bekend is.

Naam: bevat de tekenreeks(en):
Geboorte-/doopjaar: "onbekend"
Geboorte-/doopplaats: "onbekend"
Overlijdensjaar: "onbekend"